Weerstraat 26, Tiel
Gezellige plek in het midden van Tiel!

Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor armoede, eenzaamheid en zieke mensen in Tiel. Dit doen wij onder andere door maaltijden aan te bieden voor deze mensen en TOV open te stellen voor ieder budget. Dit betekent dat mensen bij ons zelf hun prijs bepalen naar eigen vermogen. Iedereen is bij ons welkom. Wij willen ons juist richten op hen die in onze samenleving niet zoveel aandacht krijgen. Wij werken vanuit een Christelijke identiteit.

Wij hopen in december te verhuizen naar Binnenmolenstraat 8 Tiel , aan de andere kant van het centrum. De activiteiten die we nu doen willen we uitbreiden. In samenwerking met andere kerken en christenen hopen we één groot christelijk centrum te creëren met allerlei activiteiten.

Marian Ruiter en Wendy Verkerk (oprichters van TOV)
Wij geloven dat het goed is om uit te delen aan mensen om ons heen. Ze te laten weten dat ze geliefd en bijzonder zijn. Omdat de eenzaamheid en ellende in onze maatschappij, maar ook zeker in Tiel groot zijn, en omdat wij ervaren dat God ons deze opdracht geeft, hebben wij besloten om hiervoor aan het werk te gaan!